Begeleiden van organisaties in het bepalen en implementeren van beleid t.a.v. Beveiligingsbewustzijn en Social Media Integriteit

Begeleiden van organisaties in het bepalen en implementeren van beleid èn waarbij medewerkers worden opgeleid in het herkennen en correct behandelen van persoon- en bedrijfsvertrouwelijke informatie (online en offline):
 bestaande medewerkers
 nieuwe medewerkers en leveranciers.

Resutaten uit het onderzoek naar Informatielekken in de Rotterdamse Haven.
Het onderzoek toont aan dat 80% van de organisaties geen beleid hebben ten aanzien van het begeleiden van medewerkers in het correct beoordelen en behandelen van bedrijfsvertrouwelijke informatie. Van de deelnemers geeft 94% aan dit als een belangrijk gemis te ervaren.
De resultaten en aanbevelingen van dit onderzoek hebben geresulteerd in een praktische toolkit waarmee organisaties beter in staat zullen zijn om dit bewustzijn verder te stimuleren en te versterken.

Vanzelfsprekend, maar volledigheidshalve, geldt dat OSINTELINK het maatwerkproduct graag verder met u doorspreekt en aanpast aan uw specifieke wensen e/o voorwaarden.

Neem contact met ons op

Wilt u onder het genot van een kopje koffie eens nagaan wat de mogelijkheden zijn. Neem dan contact met ons op.

Mariska@dotmanagementservices.nl - Tel: 06-28979760